Apogado's aanbod voor Steden, Gemeenten en andere kleinere besturen


(Kleinere) steden en gemeenten hebben vaak niet de middelen om een full-time senior ICT-architect of een veiligheidsadviseur aan te werven of in te huren. Nochtans is ook voor hen een degelijke ICT-strategie en een doordacht beleid rond privacy en veiligheid vaak even belangrijk.

Deze besturen krijgen nu echter ook de mogelijkheid om een beroep te doen op dezelfde top-adviseurs, en dit tegen een zeer beperkte kost.

Apogado kan u immers een ICT-veiligheidsadviseur of een ICT-architect aanbieden as a service, m.a.w. op afroep, via een abonnementsformule.