Veiligheid en Privacy: ICT-V
eiligheidsadviseur-as-a-Service

Apogado levert aan steden, gemeenten, en andere (meestal kleinere) besturen een veiligheidsadviseur op afroep, via een abonnementsformule.

Recent besliste de privacycommissie dat steden en gemeenten in bepaalde omstandigheden verplicht worden om een veiligheidsconsulent aan te stellen (bijvoorbeeld, bij de verwerking van gegevens van niet-inwoners). Daarnaast dienen vele lokale besturen zelf nog allerlei zaken uit te klaren rond veiligheid en privacy.

Via onze abonnementsformule kunnen ook kleinere besturen een beroep doen op dezelfde top-adviseurs die ook o.m. de Vlaamse, Federale en Europese overheden adviseren, en dit tegen een zeer beperkte kost.

Apogado kan u immers een veiligheidsadviseur aanbieden as a service, m.a.w. op afroep, via een abonnementsformule. U kan dan steeds terecht bij uw adviseur voor alle adviezen rond privacy en veiligheid, bijvoorbeeld:
 • Beheer van uw interne security
 • Veiligheidsbeleid
 • Correct gebruik van persoonsgegevens door de gemeente/OCMW/IVA
 • Veiligheid en risico's van cloud-toepassingen (zoals Google, MS Office 365, documentbeheersystemen, etc)
 • Veiligheid en risico's van (integratie met) sociale media
 • Identity en access management
 • Veilig gebruik van authentieke bronnen (Rijksregister, VKBO, CRAB, enz.)
 • Opzetten van eigen authentieke bronnen en bijhorende integratie
 • Integratie met externe partners 
 • Advies naar uw softwareleveranciers
 • Veiligheid van specifieke toepassingen  zoals 'Digitale Bouwaanvraag'
 • Analyseren van risico's
 • Kostenramingen
 • Etc
Voor praktische info: contacteer ons